Oct 2, 2013

Hanger Lamp

Priča o sledećem dizajnu koji bih želeo da predstavim nije inicijalno bila inspirisana potrebom za stvaranjem već jednom običnom ljudskom pričom. Pričom koja ima svoj vek i trajanje, imala je svoje svetle trenutke i upravo sada doživljava svoj sumrak i neminovni kraj.
I možda bi najbolje bilo ovu priču otpočeti sa "nekada davno iza sedam gora i sedam mora živeo jedan..." jer upravo tako je i bilo...