Apr 4, 2013

Happy Lovers Town

Jonathan Calugi, italijanski grafički dizajner, je svojim čistim ilustracijama i grafičkim šablonima uspeo da kroz prepoznatljiv stil i jednostavnost pored moje zainteresovanosti pobudi i interesovanje ozbiljnih kompanija kao što su Nike, Sony, Apple... 
Svaki rad se sastoji od čudnih gotovo dečijih šara i ilustracija kombinovanih sa čistim linijama i bojama. Iako ovakve vrste ilustracija su često prebogate i prenatrpane grafičkim elementima Jonathan je ipak uspeo da kroz pročišćene forme privuče i komercijalni deo tržišta i ozbiljne kompanije koje ga angažuju. Nominovan je za  New Visual Artist 2010 by Print Magazine i uvršćen među 20 obećavajućih talenata , mlađih od 30 godina, grafičkog dizajna u svetu. Ovo su neki od njegovih radova...

HappyLoversTown - Honey Money

HappyLoversTown - Grove

HappyLoversTown - 9Volt

HappyLoversTown - Nike / Call to Arms

HappyLoversTown - Zoo Pattern

HappyLoversTown - De Longhi Artista Series

HappyLoversTown - Fubon Art Galery

HappyLoversTown - Noodle Park Kid
HappyLoversTown - Supa Dupa Lovers Pattern

HappyLoversTown - I'ts a Strange World Pattern

HappyLoversTown - Pups in Town


HappyLoversTown - Timefy

HappyLoversTown - My Heart Cry 4 you
HappyLoversTown - We Form


No comments:

Post a Comment